Property Archive (rent)

 
 • Branz Shibuya Sakuragaoka 1714 Floor Plan
 • Branz Shibuya Sakuragaoka 1714 Floor Plan
 • ¥410,000
 • Branz Shibuya Sakuragaoka 1714
 • 1LDK (40.49 m²)
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 1101 Floor Plan
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 1101 Floor Plan
 • ¥330,000
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 1101
 • 2LDK (58.83 m²)
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 1103 Floor Plan
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 1103 Floor Plan
 • ¥180,000
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 1103
 • 1LDK (31.61 m²)
 • Suwayama Twin Terrace A Floor Plan
 • Suwayama Twin Terrace A Floor Plan
 • ¥500,000
 • Suwayama Twin Terrace A
 • 2LDK (68.25 m²)
 • Grand Casa Yotsuya 801 Floor Plan
 • Grand Casa Yotsuya 801 Floor Plan
 • ¥285,000
 • Grand Casa Yotsuya 801
 • 2LDK (51.62 m²)
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 1109 Floor Plan
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 1109 Floor Plan
 • ¥300,000
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 1109
 • 2LDK (52.37 m²)
 • Branz Shibuya Sakuragaoka 2105 Floor Plan
 • Branz Shibuya Sakuragaoka 2105 Floor Plan
 • ¥490,000
 • Branz Shibuya Sakuragaoka 2105
 • 1LDK (54.82 m²)
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 701 Floor Plan
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 701 Floor Plan
 • ¥305,000
 • The Parkhabio Ningyocho Residence 701
 • 2LDK (58.83 m²)
 • Oriental Yokoyamacho 801 Floor Plan
 • Oriental Yokoyamacho 801 Floor Plan
 • ¥291,000
 • Oriental Yokoyamacho 801
 • 2LDK (67.43 m²)
 • Branz Shibuya Sakuragaoka 2311 Floor Plan
 • Branz Shibuya Sakuragaoka 2311 Floor Plan
 • ¥780,000
 • Branz Shibuya Sakuragaoka 2311
 • 2LDK (80.17 m²)

Total Records: 2386